Podaci

Naziv firme:

AD „Elan“ hemijska industrija Prijepolje

Adresa:

ul. Ljubiša Miodragović br.11

Svojina:

Privatna

Matični broj:

07110901

PIB:

100808196

Delatnost:

2059

Poslovna banka:

Banca Intesa   160-6930-44

Komercijalna banka  205-7648-36

Kapital 31.12.2010.

3.000.000,00

Broj zaposlenih:

73

Veličina preduzeća:

Srednje

Telefon/fax/web, e-mail:

+381 33 781-351, +381 33 780-005, www.elan.rs, elanprodaja@ptt.rs, hielan@ptt.rs

Vlasnička struktura firme:

   - 55% malih akcionara (radnici, penzioneri, bivši radnici i ostali)

   - 28% Akcijski fond

   - 17% Fond PIOZ

 

Izvod,Potvrda o registraciji..