Donacija lepka za gumene čamce Rafting Savezu Srbije

A.D. Elan je donirao Rafting Savezu Srbije pomoć u dvokomponentnom lepku Elanit 182 za sanaciju gumenih čamaca koji su oštećeni prilikom spašavanja stradalog stanovništva u poplavamana. Ovom prilikom izražavamo divljenje svim hrabrim ljudima iz svih timova RFSS saveza koji su nakon vesti o vanrednoj situacija u zemlji zbog poplava odmah otputovali na najugorženije lokacije i pristupili dobrovoljnom spašavanju stanovništva širom naše zemlje.