Istorija
Elan hemijska industrija Prijepolje osnovana je 30.10.1958 godine kao zanatsko-uslužno preduzeće “Autohem” za izradu autohemijskih proizvoda. Tadašnja proizvodnja Autohema se odvijala u podrumskim prostorijama u centru grada u kojima su se proizvodili topli i hladni šaler, fleke za gume i antifriz.

Rešenjem Privrednog suda iz Užica “Autohem” 1960.. godine menja ime u Elan. A iste godine nabavkom parnog kotla počinje proizvodnja stiropora koja će značajno doprineti rastu preduzeća.

Krajem 1961. godine osvojena je proizvodnja specijalnog lepila za obuću. Tada su nabavljena i sledeća osnovna sredstva: dvovaljak za kaučuk, mešalica za lepilo, vakum presa i mali parni kotao. Izrađena su i dva kalupa za presovanje stiropora i granulator.

Programom razvoja za period 1960-1965 godine donešena je odluka o izgradnji novog kompleksa u industrijskoj zoni na Kolovratu (postojeća lokacija udaljena 2 km od centra grada) za proizvodnju sintetičkih lepila i stiropora, što je i  realizovano 1962. godine, investicionim zahvatom uz zajmove od Jugoslovenske banke za spoljnu trgovinu i Privredne banke NR Srbije Izvozom stiropora u Mađarsku i lepila u Poljsku  1962. godine realizovani su prvi spoljnotrgovinski ugovori Elana.

Elan 1963. godine počinje da radi  na uvođenju određenih gumarskih proizvoda i pušta u rad pogon lepila. Već tada na fakultetima i višim školama Elan stipendira studente.

1964. godine. počinje proizvodnja presovane plute i gumenih đonova Iste godine izgrađeni su pogon za proizvodnju stiropora i guma plute, trafostanica i kotlarnica.

Puštanjem u rad dve mešalice od po tri hiljade kilograma za proizvodnju raznih vrsta lepila već 1966. godine dostiže se proizvodnja od preko 1.200 tona .

Uvođenjem proizvodnje dihtunga međuđona i neolita izvršena je zamena proizvodnog programa u autohemijskom pogonu 1967. godine.

Posle 1970. godine Elan ostvaruje diferencijaciju proizvodnog programa kroz razvoj lepila za potrebe automobilske industrije da bi se u 1974. godini ostvario i program zaptivnih masa. Te godine se počelo i sa proizvodnjom disperzionih lepila.

Tokom narednih deset godina preduzeće je  dostiglo veoma brzo vodeću ulogu u proizvodnji lepila od sintetičkog kaučuka i uporedo osvajalo i druge asortimane proizvoda.

Razvojna prekretnica Elana nastaje udruživanjem u Radnu organizacioju “Duga” industrija boja i lakova Beograd u čijem sastavu je Elan poslovao od 01. januara 1981. godine. Udruživanjem su stvoreni optimalni uslovi za brži i efikasniji razvoj i izlazak na svetsko tržište kroz zajedničke razvojne programe sa ovom renomiranom beogradskom firmom. Iste godine urađen je ivesticioni program za izgradnju novog kompleksa za proizvodnju sintetičkih lepila i drugih proizvoda.

Ceo kompleks završen je 1986. godine a instalisani kapaciteti ove investicije su 9.000 tona lepka i drugih pomoćnih proizvoda godišnje.

Poslovanje u okviru“Duge“ trajao je sve do  1989. godine čime je zaokružena jedna od najuspešnijih faza u razvoju Elana. I kad je bio u fazi razvoja kada je dostizao najveće uspehe Elan je imao nesreću da oseti teške posledice raspada zajedničke države.

Raspadom Jugoslavije  1991. godine Elan gubi 60% osvojenog tržišta a sankcije međunarodne zajednice i nečuvena hiperinflacija dodatno otežavaju poslovanje i funkcionisanje samog preduzeća. U takvim uslovima  su mnogo veći industrijski giganti od Elana zatvarali svoje kapije, a Elan je uspeo da sačuva svoje kapacitete radnu snagu i kapital mukotrpnim radom i novim pozicioniranjem.. Od 1991. Elan  je registrovano kao akcionarsko duštvo  sa 100%  nominovanim kapitalom podeljenim na akcije u  vlasništvu  malih akcionara 62% i države 38%. U 2000. godini je uveden sistem menadžmenta kvaliteta JUS ISO 9001. a 2007. godine Elan izlazi na beogradsku berzu gde se do sad nije trgovalo. Redizajn ambalaže široke potrošnje  po kojem smo i sada prepoznatljivi u celom regionu urađen je 2008. godine.

Krajem 2011. godine Elan potpisuje sporazum o razumevanju sa italijanskom firmom Vagnone e Boeri koji je jedan od svetskih lidera u proizvodnji zaptivnih masa i premaza za donji deo karoserije u automobilskoj industriji.

U 2012. godini izvršena je konverzija obaveza Elana u državni kapital pa sada mali akcionari imaju 55% vlasništva a država 45%.

Elan nastavlja da piše stranice svoje bogate istorije, osvajajući  nove proizvode i tržišta…